Domovní rád
Pension Kersic    

House Mate
Pension Kersic

Vítejte!


- Ubytování probíhá v dobé od 12.00 h v den príjezdu a opoušteni apartmanu od 8.00 h v den odjezdu.

- Vaše osobní dokumenty predejte neprodlené po prijezdu domácímu, z duvodu prihlášent na turistickém úradu.

- Hosti si sami zodpovidají za svoje véci a drahocenosti ponechané v apartmánu, vlasnik apartmánu nerucí za eventuálni ztrátu.

- Vždy zavírejte vchodové dvere, a pri odchodu z apartmánu zavrete dvere i okna, sklopte sluncníky, uhaste osvétleni i všechny elektrické prístoje a zavrete vodu.

- Klilmatizace muže být spušténa pouze pokud se nacházíte v apartmánu, a to se zavrenými okny i dvermi. V opacném pridade vám bude uctován extra príplatek ve výši od 5,00€/den.

- Zabráneno je poškozováni vybanei a zarizeni apartmánu, a dále narušováni denního a nucního kudu a tím obtežování druhých hostu, hlavne v dobe od 14.00 do 16.00 hodin a od 23.00 do 07.00 hodin. Pokud dojde k poškozeni vybavení vinnou hosta, host je povinnen škodu nahradit.

- Prosime vás neposunujte stul i židle po podlaze, pokud je to potrebné, preneste na druhé misto rukami.

- Na balkóny je zabráneno nošeni a používání dek a martací. Nestehuhjte nábytek!

- Hosti jsou povinni sami vynášet odpadky, a v iglitovych pytlých je odkládat do cené popelnice venku dpo schodištem. Také jsou povinni nosit svoje odpadky z pláže a nenechávat je tam!

- Nepouštejte vodu více než je vám potrebno. Dávejte pozor co vám deti dealji na pláži!

- V pripade nedodražovánt domovního rádu, domáci má právo prerušit další poskytování služeb.


Prejeme vám príjemný pobyt!
Rodina Miletic, „Haus Mate“, Pisak

contact person:

Lidija Ercegovic

address:

Zapadna ulica 3
HR-21318 Pisak

tel/fax

+385(0)21 378 463
  +385(0)21 878 309
mob
+385(0)95 913 58 48

e-mail:

lidija.ercegovic@st.t-com.hr
 
House Mate


House Mate

Pension Kersic